Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).

Wszyscy Kandydaci do Bierzmowania (klasy I – III Gimnazjum) są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania „Instrukcji o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowani” z dnia 01.09.2010 r. podpisanej przez ks. bp. Wiesława Lechowicza.

Treść „Instrukcja o przygotowaniu i kryteriach dopuszczenia do sakramentu bierzmowania”

Zobowiązania Kandydatów do bierzmowania:

  •     w każdą niedzielę i święto pobożnie uczestniczyć we Mszy Świętej
  •     regularnie na każdy I piątek miesiąca przystępować do Sakramentu Pokuty
  •     starać się uzyskać jak najlepszą ocenę z religii i opanować obowiązujący materiał z Katechizmu
  •     brać udział we wszystkich liturgicznych spotkaniach oraz parafialnej katechezie w grupach (nieobecność usprawiedliwiać przez Rodziców maksymalnie do 7 dni po spotkaniu)
  •     uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych (100% frekwencji)
  •     dając świadectwo wiary w miarę możliwości uczestniczyć w nabożeństwach: różańcowych, adwentowych roratach, Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej, Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych
  •     odpowiednio zachowywać się w kościele, na spotkaniach oraz w szkole

Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie:
wtorek, czwartek od 16.00-17.00,
w sobotę od 10.00-12.00 i od 16.00-17.00
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388