Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK, kan. 1055, §1).

 

W czasie pierwszego spotkania w kancelarii parafialnej (na 3 miesiące przed terminem zawarcia małżeństwa) narzeczeni przedstawiają:

  •     aktualne metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;
  •     świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej /xero/;
  •     zaświadczenia o udziale w katechizacji przedmałżeńskiej (kursie przedmałżeńskim);
  •     dowody osobiste;
  •     strona owdowiała świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
  •     strona, która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego nieważność zawartego małżeństwa – tenże dokument;

O pozostałych dokumentach koniecznych do zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni zostaną poinformowani w czasie przeprowadzania protokołu przedślubnego. Narzeczeni otrzymują kartki do spowiedzi przedślubnej. Zaleca się, aby I spowiedź przedślubna była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi, podobnie i do następnych należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

Narzeczeni podają nazwiska świadków oraz ich adresy. Ponadto, są zobowiązani do trzech spotkań w Poradnii Rodzinnej oraz do uczestnictwa w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

ŚWIADKAMI ŚLUBU powinny być osoby wierzące i praktykujące. One również powinny przystąpić do spowiedzi i Komunii św. ofiarowanej w intencji nowożeńców.

PORADNIA RODZINNA - znajduje się w budynku katechetycznym na pierwszym piętrze /powyżej plebanii/. Poradnia czynna jest w każdy piątek od godz.: 17:00-19:00

DNI SKUPIENIA dla narzeczonych odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.: 12:30 (kościół na Krynicy Dolnej, ul. Czarny Potok).

Kancelaria parafialna czynna w dni powszednie:
wtorek, czwartek od 16.00-17.00,
w sobotę od 10.00-12.00 i od 16.00-17.00
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388