Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Parafialna Grupa Charytatywna im. św, Brata Alberta

Działa w naszej Parafii od 2003 roku. Święty Albert Chmielowski powiedział kiedyś, że "Powinno się być dobrym jak chleb; powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny".

Grupa ma na celu pomoc osobom najuboższym i znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Na co dzień zajmuje się zdobywaniem i gromadzeniem funduszy, które są później przeznaczane na zakup chleba najuboższym. Członkowie grupy angażują się w życie parafialne na różny sposób. Kilkakrotnie w ciągu roku organizuje kwesty przed kościołem.
Za uzyskane pieniądze organizowana jest także w okresie letnim wycieczka dla dzieci z ubogich rodzin (w roku 2005 - śladami Jana Pawła II, a w 2006 pod hasłem: "Piękna nasza Polska cała").
Grupa ta posiada swoje biuro, znajduje się ono w Krynicy - Zdroju przy parafii zdrojowej /w budynku plebanii/.
Biuro czynne jest w sobotę w godz. 10.00 - 12.00. Tam mogą zgłaszać się wszyscy potrzebujący pomocy.

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć i przez swoją obecność i pomoc ubogim stawać się "dobrym jak chleb" serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt z księdzem Proboszczem.

Więcej o życiu i duchowości Św. Brata Alberta Chmielowskiego znajdziesz na stronie: www.albertynki.pl/indexb.php
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388