Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Poradnia Rodzinna przy Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynicy – Zdroju.

Małżeństwo, rodzina to naturalne środowisko życia w większości z nas - członków rodziny parafialnej - miejsca, gdzie powinniśmy czuć się bezpieczni i szczęśliwi. Jest to jednak miejsce, gdzie wychodzą na jaw wszystkie nasze słabości i nasza niezdolność kochania - i gdzie w trudzie uczymy się je przezwyciężać.

Mając to na uwadze, ks. Franciszek Kostrzewa – ówczesny proboszcz Parafii zdrojowej, doceniając rolę poradnictwa rodzinnego poczynił starania, aby w Krynicy powstała pierwsza Poradnia Rodzinna. Było to w 1990 r. Ówczesny Biskup tarnowski Jerzy Ablewicz, nowo powstałej Poradni udzielił swego błogosławieństwa. Opiekunem w dekanacie krynickim został ks. Marian Stach z Tylicza. Po ks. Franciszku Kostrzewie parafię objął ks. Kazimierz Markowicz, któremu również leżała na sercu sprawa poradni, o którą bardzo zabiegał.

Okres przygotowania do pracy w Poradni trwa 2,5 roku. Zasadniczy kierunek przygotowania to „Duszpasterstwo rodzin”. Po otrzymaniu indeksu ukończenia studium, specjalne skierowanie do pracy w Poradni podpisuje Biskup Diecezjalny.

Zakres działania Poradni jest bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim w Poradni odbywają się cykliczne spotkania z narzeczonymi. Ponadto, udziela się wielu ważnych porad z dziedziny życia rodzinnego i małżeńskiego. Panie z Poradni Rodzinnej prowadzą: pogadanki podczas Dni Skupienia dla narzeczonych, katechezy przedmałżeńskie /kursy/, katechezy w szkołach dotyczące antykoncepcji i jej skutków /aborcja – V przykazanie/ itp. Ponadto Poradnia służy pomocą w rozwiązywaniu kryzysów małżeńskich i konfliktów rodzinnych.

Pracownicy Poradni, dla pogłębienia wiedzy z zakresu bieżących a także coraz to nowych osiągnięć w dziedzinie poradnictwa rodzinnego, zobowiązani są do udziału w wielu szkoleniach oraz w rekolekcjach zamkniętych. To wszystko jest konieczne, aby skuteczna była nasza praca apostolska.

Obecnie, bardzo troskliwie interesują się poradnią i pomagają w różnych sytuacjach materialnych i duchowych - proboszcz i dziekan dekanatu krynickiego ks. Bogusław Skotarek oraz opiekun i dekanalny duszpasterze rodzin ks. Eugeniusz Szymczak.

W pracy nad przygotowaniem narzeczonych do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, a także w spotkaniach z młodzieżą pomagają bardzo cenne słowa pani dr Wandy Półtawskiej: „Małżeństwo nie jest losem które spada na człowieka, ale zadaniem które człowiek podejmuje. Takie będzie małżeństwo, jakie stworzymy. Zatem prawidłowe przygotowanie do małżeństwa, to nie suma zdobytej wiedzy teoretycznej czy praktycznej, ale jest to praca nad sobą, nad swoim własnym «ja» Praca ta jest podejmowana po to, żeby człowiek umiał prawdziwie kochać drugiego człowieka. Ta praca nad sobą jest dopiero właściwym przygotowaniem do małżeństwa... bo małżeństwo jest taką tajemniczą jednością w której ci odmienni od siebie - dwoje oddają się sobie niepodzielnie...”.

Słowa Ojca Świętego Jana Pawła II

„Do was wszyscy ludzie dobrej woli, którzy z jakiegokolwiek tytułu troszczycie się o losy rodziny, zwracam się z gorącą i serdeczną prośbą... aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny... Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła będzie również Matką Kościoła Domowego, ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy każda rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście odzwierciedlać i żyć Tajemnicą Kościoła Chrystusowego. Niech Ona Służebnica Pańska będzie przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli Bożej; Niech Ona Bolesna Matka u Stóp Krzyża łagodzi cierpienia i osuszy łzy tych, którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych”.


Modlitwa Jana Chryzostoma

Dzięki, o Panie, że dałeś nam miłość potrafiącą zmieniać, istotę rzeczy.

Kiedy mężczyzna i kobieta stają się jednym w małżeństwie,

nie są już jak ziemskie stworzenia, lecz są obrazem samego Boga.

Tak zjednoczeni, mogą żyć w pokoju, chronieni przez dobro,

którego chcą dla siebie nawzajem według tego, co Bóg ustanowił.

                                   Przygotowała Stanisława Szarek


Obecnie Poradnia Rodzinna w dekanacie krynickim działa przy parafiach:

- Wniebowzięcia NMP w Krynicy – Zdroju, ul. Kościelna 2:  piątek godz.: 17.00 – 19.00;

- Św. Antoniego w Krynicy – Zdroju, ul. Kraszewskiego 72:  poniedziałek: 16.00 -17.00.

- MBNP w Krynicy Dolnej, ul. Czarny Potok: Każdy I Wtorek Miesiąca PRAWNIK – g. 16.00 – 17.00

Każdy II i IV Wtorek Miesiąca PSYCHOLOG   -  g. 15.00 – 17.00

Każdy I i III Wtorek Miesiąca WYCHOWAWCA – PEDAGOG - g.17.00-18.00

Każda II i IV Sobota DORADCZYNIE dla NARZECZONYCH  I MAŁŻONKÓW - g. 10.00 – 12.00

Każda I i III Sobota LEKARZ - g. 12.00-13.00

 

Panie pracujące w Poradni Zdrojowej:

- Władysława Biskup - Kierownik Poradni Rodzinnej

- Stanisława Szarek

- Bożena Kowalska

- Ewa Gzyl

- Dorota Witasek

- Anna Kozup

- Jadwiga Moskała

- Anna Rystwej

- Barbara Smoleń
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388