Loading...


Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Krynicy-Zdroju

Stowarzyszenie św. Michała Archanioła

Rycerstwo Św. Michała Archanioła to istniejący już od 10 lat Ruch Apostolski, którego celem jest wynagradzanie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom, oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń dla Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata. Członkowie Ruchu codziennie odmawiają egzorcyzm prywatny, modlitwy przewidziane Statutem, a w piątki poszczą o chlebie i wodzie.

We wrześniu 2004 r. dotychczasowy Animator Generalny i Założyciel Ruchu ks. Marian Polak CSMA udał się do Argentyny na pracę misyjną. Jego obowiązki przejął ks. Piotr Prusakiewicz CSMA.
W ostatnich miesiącach do grona blisko 350 członków Ruchu dołączyło kilkunastu nowych kandydatów. Natomiast kilkadziesiąt osób z zastępów w Bielsku Białej, Gorzowie, Świdniku, Warszawie i Gdańsku, po zakończeniu okresy próby, złożyło przyrzeczenie rycerskie. W parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku powstał nowy zastęp. Nowy Animator Generalny głosił rekolekcje poświęcone aniołom i przybliżał charyzmat Ruchu w Anglii, Szkocji i Niemczech.

Czciciele Św. Michała Archanioła w blisko 8-tysięcznej liczbie czczą św. Michała Archanioła m.in. przez codzienne odmawianie koronki anielskiej, nabożeństwa w pierwsze wtorki miesiąca oraz spotkanie w grupach parafialnych pod przewodnictwem zelatorów. W maju br. spotkali się oni w Miejscu Piastowym na ogólnopolskim czuwaniu, a w czerwcu uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach, które prowadził Moderator Ośrodka w Krakowie Ks. Zbigniew Baran CSMA. Nowe grupy Czcicieli powstały m.in. w Strzyżowie. Moderator Generalny ks. Bogdan Gałek CSMA zaprasza na spotkanie opłatkowe do Marek w dniu 9.01.2005 r. o 2.14.00.

Ze Statutu Ruchu Apostolskiego Rycerstwa św. Michała Archanioła.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony, Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać; nowymi językami mówić będą: węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, iż ci odzyskają zdrowie. (Mk 16,15-18).
Art. 2 Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.
Art. 4 Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, aby mogli powtórzyć słowa Chrystusa Pana, skierowane do Szatana, władcy tego świata: Nie ma on jednak nic swego we Mnie (J 14,30).
Art. 5 Rycerze św. Michała Archanioła powinni wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień, np. z nadużywania napojów alkoholowych, palenia papierosów itp.
Art. 6 W każdym piątek Rycerze poszczą o chlebie i wodzie. Gdyby któryś z nich nie mógł tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek względem bliźnich.
Art. 7 W każdy piątek, przynależący do Rycerstwa winien uczestniczyć w sposób pełny we Mszy św. łącząc swoje trudy, cierpienia i przeciwności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa, mają wynagradzać sprawiedliwości Bożej za grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszać im nawrócenie się.
Art. 8 W każdy piątek, między godziną 21.00 a 24.00, Rycerz ma odmówić trzy proste egzorcyzmy:
a) za Kościół katolicki,
b) za Polskę (W innych krajach: za swoją ojczyznę),
c) za cały świat.
Powinien odmówić także Modlitwę o zwycięstwo nad Szatanem.
Krynica-Zdrój 33-380,
ul. Kościelna 2
PKO BP o/Krynica: 83 1020 3453 0000 8702 0058 7725
tel. 18-471 5005
tel: 18-471 2388