Królowo pokoju, módl się za nami!

Królowo pokoju, módl się za nami!