Informacje dla kuracjuszy i wypoczywających w uzdowisku

Witamy w Parafii Zdrojowej! 

Wszystkich kuracjuszy i turystów polecamy opiece Królowej Krynickich Zdrojów - patronce miasta i uzdrowiska.

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach parafialnych:

  • codziennie: modlitwa i rachunek sumienia
  • co tydzień: niedzielna Msza Święta
  • co miesiąc: spowiedź i Komunia Święta oraz udział w wybranym nabożeństwie
  • w trudnych, duchowych sprawach służymy pomocą duszpasterską w konfesjonale i kancelarii.

Każdemu katolikowi korzystającemu ze zbiorowego układu żywienia przysługują prawa wolności sumienia i wyznania, które wynikają z Konstytucji oraz obowiązujących przepisów umożliwiające uwzględnienie w przygotowywanym całodziennym planie dietetycznym niespożywania pokarmów mięsnych w każdy piątek. Możliwe jest bilansowanie diety poprzez wprowadzenie określonej ilości białka innego pochodzenia niż to zawarte w mięsie zwierząt np. nabiału, ryb, owoców morza, jarzyn, owoców, produktów mącznych. Tak jak wegetarianie, weganie czy inne grupy mają wpływ na rodzaj spożywanych pokarmów tak i każdy katolik ma prawo domagać się uszanowania swoich przekonań. 

Bezpośrednie uczestnictwo w Eucharystii wymaga od wiernych ich fizycznej obecności w kościele. Żadna transmisja online Mszy św. lub retransmisja za pośrednictwem mediów społecznościowych nie może być traktowana na równi z pełnoprawnym przeżywaniem liturgii. Transmisja nabożeństw nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem w kościele. Z transmisji nabożeństw mogą korzystać ludzie starsi, chorzy z utrudnioną możliwości samodzielnego poruszania się, a także osoby wierzące pragnące pogłębić swoje życie duchowe. Zważywszy na te okoliczności zapraszamy do umiejętnego i rozsądnego korzystania z naszych parafialnych mediów społecznościowych.