Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami!

11_SJ_wszelkiej_chwayjpg