Leśne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.

Królowa Krynickich Zdrojów jest patronką miasta i uzdrowiska.

Doroczna procesja maryjna – ostatnia niedziela maja.

 

 

Co roku w ostatnią niedzielę maja pielgrzymi w uroczystej procesji pielgrzymują do Leśnego Sanktuarium, gdzie sprawowana jest Msza Święta.  

 

Leśne sanktuarium z łaskami słynącą figurą nad źródłami wód mineralnych zbudowano pod szczytem Góry Parkowej według projektu Artura Grottgera.

 

Jest ono związane z lokalnym podaniem o miłości między muszyńskim rycerzem a miejscową pasterką, oraz z legendą o diable pragnącym przygnieść życiodajny zdrój ciężkim głazem, znanym jako Diabelski Kamień znajdujący się na zboczu Jaworzyny Krynickiej. 

 

Do Królowej Krynickich Zdrojów pielgrzymowali m.in. abp Antoni Baraniak, bł. kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II jako biskup krakowski.

Modlitwa do Królowej Krynickich Zdrojów:

Pani Łaskawa, Królowo Krynickich Zdrojów, Maryjo!  Nasza najlepsza Matko!

Od wielu lat królujesz z parkowego wzgórza nad naszym miastem i uzdrowiskiem.

Wspierasz i bronisz wszystkich, którzy złożyli swój los w Twe Matczyne dłonie.

Ty pierwsza wskazałaś źródło, z którego woda ożywia i przywraca zdrowie.

Dla niejednego z nas, Twe leśne sanktuarium stało się miejscem wysłuchania modlitw i uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie. 

Maryjo! Nasza przemożna Patronko!

Rozlewaj strumienie Bożych łask, które leczą rany naszych serc, wlewaj do nich nadzieję, przywracaj zdrowie, duszy i ciała. 

Prosimy Cię o to przez Jezusa, Pana naszego i Odkupiciela. Amen.


POKŁON PRZECZYSTEJ DZIEWICY


Pieśń do Matki Boskiej  – Królowej Krynickich Zdrojów

1. Pokłon Przeczystej Dziewicy!

Postać Jej biała, świetlana.

Jaśnieje w parku Krynicy

To Matka nasza kochana!

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów,

Módl się za Twoje dzieci

I przytul nas do łona,

Matko błogosławiona! /2x 

2. Pokłon Matuchnie najdroższej,

Ona pociechą cierpiących.

Niech dziatwie Swej najuboższej

Nie szczędzi leków kojących.

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów…

3. Pokłon Królowej Ojczyzny,

Łaską Jej zmartwychpowstałej,

O Matko! Zagój nam blizny

w opiekę naród weź cały.

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów …

Imprimatur, Nr 2506 Tarnoviae, 2 maja 1936 +bp Franciszek