Historia Kościoła Parkowego

Kaplica i drewniany kościół w Parku Zdrojowym

Pierwsza kaplica w krynickim uzdrowisku, pw. Przemienienia Pańskiego, została zbudowana dla gości kuracyjnych w latach 1826-1831. Była tak niewielka, że mieścił się w niej jedynie ksiądz i ministrant, a uczestniczący w nabożeństwach wierni znajdowali się w pijalni przy źródle. Kaplica została rozebrana w 1864 r. po poświęceniu nowej, większej wybudowanej w Parku Zdrojowym, na Dietlówce.

Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego i MB Częstochowskiej w Parku Zdrojowym powstał w latach 1863-1864 na zachodnim stoku Góry Parkowej, w niewielkiej odległości od Deptaku. Za projektanta świątyni uważa się Feliksa Księżarskiego, znanego architekta XIX w. obiektów uzdrowiskowych: Łazienek Mineralnych, Pijalni Modrzewiowej czy budynku Teatru.  Materiały źródłowe z Biblioteki Jagiellońskiej (ze zbiorów lekarza zdrojowego dra M. Zieleniewskiego) podają nazwisko innego budowniczego – Bauera z Muszyny.  

Drewniana kaplica o konstrukcji zrębowej, szalowana, została wzniesiona na rzucie krzyża. Wyglądem nawiązuje do tradycji budownictwa cerkiewnego. Dach i kopułę z latarnią pokryto gontem. Nad prezbiterium na kalenicy dachu umieszczono wieżyczkę na sygnaturkę. Wyposażenie wnętrza cechuje styl neobarokowy z przełomu XIX/XX w. Na ołtarzach znajdują się obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Przemieniania Pańskiego, a na ścianach obrazy przedstawiające czterech ewangelistów. Kaplica została częściowo zniszczona  przez pożar  w 1991 roku, a dwa lata później odnowiona.

W pobliżu kościoła stoi tzw. Krzyż Grunwaldzki, postawiony w 1910 roku na pamiątkę jubileuszu pięćsetlecia stoczonej w 1410 roku bitwy pod Grunwaldem. Wcześniej w tym miejscu znajdował się Krzyż tzw. krożański, który postawiono na pamiątkę rzezi kroskiej z 1893 roku, dokonanej na katolikach w Korżach na Litwie.

Przed kaplicą w 2021 i 2023 r. postawiono pomniki: błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sługi Bożego arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Popiersia są wyrazem wdzięczności społeczności Krynicy – Zdroju za zasługi obydwu hierarchów dla Kościoła i Polski oraz upamiętnieniem ich licznych pobytów w uzdrowisku.