Góra Krzyżowa

Góra Krzyżowa – w masywie Jaworzyny Krynickiej

Doroczna Msza święta 14 września

Na przeciwległym zboczu kotliny krynickiej, po zachodniej stronie uzdrowiska znajduje się Góra Krzyżowa 812 m. n.p.m. (pierwotna nazwa Urdy Werch). W 1857 r. goście kuracyjni ufundowali i postawili na szczycie góry drewniany krzyż, jako wotum wdzięczności za uratowanie zdrojowiska od likwidacji przez władze zaboru austriackiego. Na przestrzeni lat krzyż był kilka razy wymieniany na nowy. W 1898 r. z inicjatywy c. k. zarządcy zakładu zdrojowego Antoniego Mraviencsisa postawiono krzyż modrzewiowy. W 1952 r. postanowiono wznieść krzyż metalowy. Na prośbę ks. Antoniego Wojewody, wikariusza Parafii Zdrojowej w warsztatach Zakładu Zdrojowego wykonano krzyż metalowy. Przewiezieniem materiału zajął się Bolesław Kociak, prace warsztatowe i montażowe wykonali: Stanisław Zięba, Michał Hyria i Michał Wójcik. Nad realizacją przedsięwzięcia czuwał kierownik warsztatu Władysław Smoleń. W 2007 r. w 150 – rocznicę postawienia krzyża, członkowie NSZZ Solidarność Uzdrowiska Krynica Żegiestów ufundowali tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Obecnie krzyż jest widoczny z daleka. 

Od 2002 r. co roku 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego wierni wyruszają na tradycyjną procesję na Górę Krzyżową, gdzie sprawowana jest polowa Msza Święta z udziałem mieszkańców i kuracjuszy. Kilkanaście lat temu na zboczu Góry Krzyżowej powstał ośrodek narciarski, z kolejką krzesełkową i wyciągami. W latach międzywojennych na stoku góry,  od strony ul. Polnej została wybudowana duża skocznia narciarska, na której odbywały się zawody lokalne i krajowe. Została spalona w czasie II wojny światowej. Nazwa – Góra Krzyżowa jest związana z legendą (opisaną w książce A. Łubieńskiej, Legendy krynickie, Kraków 1908 r.) o matce, która pokonała ciężką drogę, pełną cierpień i trudów, żeby uratować chorego syna. Dla osób sprawnych ruchowo polecamy indywidualne nabożeństwo Drogi Krzyżowej malowniczymi szczytami Krynicy Zdroju na Górę Krzyżową (812 m n.p.m.) i Przełęcz Krzyżową (768 m n.p.m.). Miejsce związane jest z kultem Bożego Miłosierdzia, ponieważ na początku XXw. turystycznymi szlakami Beskidu Niskiego pielgrzymował Sługa Boży Ojciec Józef Andrasz, jezuita – spowiednik Świętej Siostry Faustyny. 

Modlitwa do Boga Ojca Miłosiernego o wyniesienie do chwały ołtarzy ojca Józefa Andrasza SJ i udzielenie przez jego pośrednictwo łask

Boże, Ojcze Miłosierny! Ty jesteś święty i pełen wiekuistej chwały. Powołujesz nas do doskonałej świętości. Powołałeś kapłanów, aby służąc Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, mocą Ducha Świętego, prowadzili nas do Ciebie, Ojcze Niebieski. Wyznaczyłeś ojcowską misję kapłanowi Towarzystwa Jezusowego Józefowi Andraszowi. Wypełniając ją, stał się dla wielu dusz świetlanym znakiem na drodze do Ciebie, Ojcze. Prosimy Cię o wszechmogący Boże, o dar włączenia ojca Józefa Andrasza w poczet błogosławionych Kościoła. Dopomagaj nam, abyśmy patrząc na jego ojcowską postawę, otwarli się na Ciebie jako Ojca. Niech Cię poznamy, pokochamy i szczególnie uwielbimy. Boże Ojcze, jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza, udziel mi łaski … której tak bardzo potrzebuję. Pragnę, aby ta otrzymana łaska przybliżyła mnie do Twojej Ojcowskiej miłości i pozwoliła trwać w niej teraz i na wieki. Ojcze nasz …, Zdrowaś Maryjo …, Chwała Ojcu … Imprimatur.  Tarnów, OW-2.2/74/15

Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem  (Dz. 1075) więcej informacji: