Leśne Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Matka Boża Łaskawa - Królowa Krynickich Zdrojów jest patronką miasta i uzdrowiska.

Doroczna procesja maryjna – ostatnia niedziela maja.

Co roku w ostatnią niedzielę maja pielgrzymi w uroczystej procesji pielgrzymują do Leśnego Sanktuarium, gdzie sprawowana jest Msza Święta.  Leśne sanktuarium z łaskami słynącą figurą nad źródłami wód mineralnych zbudowano pod szczytem Góry Parkowej według projektu Artura Grottgera. Jest ono związane z lokalnym podaniem o miłości między muszyńskim rycerzem a miejscową pasterką, oraz z legendą o diable pragnącym przygnieść życiodajny zdrój ciężkim głazem, znanym jako Diabelski Kamień znajdujący się na zboczu Jaworzyny Krynickiej. Do Królowej Krynickich Zdrojów pielgrzymowali m.in. abp Antoni Baraniak, bł. kardynał Stefan Wyszyński i święty Jan Paweł II jako biskup krakowski. 

POKŁON PRZECZYSTEJ DZIEWICY

Pieśń do Matki Boskiej – Królowej Krynickich Zdrojów


1. Pokłon Przeczystej Dziewicy! Postać Jej biała, świetlana.

Jaśnieje w parku Krynicy To Matka nasza kochana!

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów,

Módl się za Twoje dzieci

I przytul nas do łona,

Matko błogosławiona! /2x


2. Pokłon Matuchnie najdroższej, Ona pociechą cierpiących.

Niech dziatwie Swej najuboższej Nie szczędzi leków kojących.

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów…


3. Pokłon Królowej Ojczyzny, Łaską Jej zmartwychpowstałej,

O Matko! Zagój nam blizny w opiekę naród weź cały.

Ref.: Królowo Krynickich Zdrojów …


Imprimatur, Nr 2506 Tarnoviae, 

2 maja 1936 +bp Franciszek

MODLITWA DO KRÓLOWEJ KRYNICKICH ZDROJÓW

Pani Łaskawa, Królowo Krynickich Zdrojów, Maryjo!  Nasza najlepsza Matko! Od wielu lat królujesz z parkowego wzgórza nad naszym miastem i uzdrowiskiem. Wspierasz i bronisz wszystkich, którzy złożyli swój los w Twe Matczyne dłonie. Ty pierwsza wskazałaś źródło, z którego woda ożywia i przywraca zdrowie. Dla niejednego z nas, Twe leśne sanktuarium stało się miejscem wysłuchania modlitw i uwielbienia Boga bogatego w Miłosierdzie. Maryjo! Nasza przemożna Patronko! Rozlewaj strumienie Bożych łask, które leczą rany naszych serc, wlewaj do nich nadzieję, przywracaj zdrowie, duszy i ciała. Prosimy Cię o to przez Jezusa, Pana naszego i Odkupiciela. Amen.