Pogrzeb chrześcijański 

Każdy z członków Ludu Bożego ma prawo do chrześcijańkiego pogrzebu, który jest widomym znakiem przynależności do Kościoła, a ponadto stanowi to dowód troski Kościoła i zarazem duchową pomoc dla zmarłego wyrażającą się w modlitwie wstawienniczej. Przynależność do Kościoła wyraża się w praktyce wiary i przyjmowaniu sakramentów – oraz śmierć w stanie Łaski Uświęcającej. Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych. Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu.

Niezbędne dokumenty

Przynosimy zawsze:

– akt zgonu w celu pochowania,

– należy ustalić dzień i godzinę pogrzebu z Księdzem z uwzględnieniem rozkładu zajęć i obowiązków Kapłanów,

– miejsce pochówku należy uzgodnić Księdzem i firmą pogrzebową obsługującą cmentarz,

Jeżeli zmarły jest z spoza parafii należy uzyskać zgodę księdza proboszcza zamieszkania na pogrzeb katolicki.

Prawo do chrześcijańskiego pogrzebu

Przygotowując obrzędy pogrzebu, należy uwzględnić życie zmarłego i okoliczności jego śmierci. Pogrzeb jawnych grzeszników i wiernych, którzy do śmierci żyli w niesakramentalnym małżeństwie. Do znaków pokuty, które uprawniają do chrześcijańskiego pogrzebu – a których istnienie potwierdzają wiarygodni świadkowie – należą: prośba o kapłana (choćby nie zdążył przybyć) oraz wzbudzenie zewnętrzne aktu żalu np. przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeproszenie za dane zgorszenie itp. Odmawia się pogrzebu kościelnego jedynie tym, którzy nie wyrazili przed śmiercią żadnych oznak pokuty. Poza drastycznymi wypadkami – należy wtedy ograniczać znaki okazałości zewnętrznej uroczystości pogrzebowej (np. bez bicia w dzwony, “Msza cicha”, lub Msza św. po pogrzebaniu ciała na cmentarzu) co jest wyrazem dezaprobaty w stosunku do tych, którzy nie utrzymywali za życia żywej więzi z Kościołem.

Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i wyrazem wiary jego rodziny. Uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej z przyjęciem Komunii świętej jest najcenniejszym darem dla zmarłego. Także po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów. Przechowywanie urny z prochami zmarłych poza cmentarzem jest sprzeczne z wiarą katolicką!