Bezpośrednie uczestnictwo w Eucharystii wymaga od wiernych ich fizycznej obecności w kościele. Żadna transmisja online Mszy św. lub retransmisja za pośrednictwem mediów społecznościowych nie może być traktowana na równi z pełnoprawnym przeżywaniem liturgii. Transmisja nabożeństw nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem w kościele. Z transmisji nabożeństw mogą korzystać ludzie starsi, chorzy z utrudnioną możliwości samodzielnego poruszania się, a także osoby wierzące pragnące pogłębić swoje życie duchowe.