Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami!

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami!


12_SJ_Krlu_i_zjednoczeniejpg