Zapytanie ofertowe w postępowaniu zakupowym

  1. Zamówienie pn.: Konserwacja Kościółka Parkowego „Kaplica na Dietlówce” w Krynicy-Zdrojuw ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków.