Na pierwszą rozmową przedmałżeńską należy zabrać ze sobą:

– dowód tożsamości,

– świadectwo katechizacji z ostatnich klas szkół: podstawowej i średniej,

– świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,

– świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż przed trzema miesiącami (w przypadku, gdy ktoś ochrzczony był poza parafią).