Bezpośrednie uczestnictwo w Eucharystii wymaga od wiernych ich fizycznej obecności w kościele.

Żadna transmisja online Mszy św. lub retransmisja za pośrednictwem mediów społecznościowych

nie może być traktowana na równi z pełnoprawnym przeżywaniem liturgii.

Transmisja nabożeństw nie zastąpi bezpośredniego spotkania z Panem Bogiem w kościele.

Z transmisji nabożeństw mogą korzystać ludzie starsi, chorzy z utrudnioną możliwości samodzielnego poruszania się,

a także osoby wierzące pragnące pogłębić swoje życie duchowe.