Pieśń do Królowej Krynickich Zdrojów


1. Niebo, ziemia czci Maryję

jako Panią i Królową

Nasze miasto Jej gloryję

Zaczyna głościć na nowo.

Ref.: O Matko Boska,

Pani Krynicka

Pociesz nas ratuj

Królowo Zdrojów

2. W naszym Zdroju, Matko Święta

Troneś łaski założyła

Skąd Twa dobroć niepojęta

Cudami nas wciąż dażyła

3. Matko pod twoją obronę

Garniem się z ufnością wielką

Spójrz na serca rozmodlone

Święta Boża Rodzicielko

4. W każdym smutku i potrzebie

Naszymi nie gardź prośbami

Pani na ziemi i niebie

Syna Twego proś za nami

5. I od wszelkiej złej przygody

Niech nas strzeże Twoje ramię

Matko, duszy oddal szkody

Dzieci Bożych przywróć znamię.