Przynosimy zawsze:

– akt zgonu w celu pochowania.

– należy ustalić dzień i godzinę pogrzebu z księdzem z uwzględnieniem rozkładu zajęć i obowiązków Kapłanów.

– nawiązać kontakt z Panem Kościelnym i Panem Organistą. Miejsce pochówku należy uzgodnić księdzem i grabarzem.

Jeżeli zmarły jest z spoza parafii należy uzyskać zgodę księdza proboszcza zamieszkania na pogrzeb katolicki.