Nasz Ukochany Patronie – święty Ojcze Pio, naznaczony stygmatami Ukrzyżowanego Pana Jezusa. Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym.
Broń nas przed złym duchem, kieruj naszymi krokami na drogę pokoju i naucz nas życ w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Święty Ojcze Pio, wierny synu Twojego Świętego Patrona Francziszka z Asyżu. Zapalony miłością Bożą, szedłeś przez życie szrząc dobro i pokój, zwróć swój łaskawy wzrok na nas, którzy zaliczamy się do Twoich czcicieli i polecamy się twojemu wstawiennictwu u Boga.
Kto zdoła zliczyć tych wszystkich, którzy przez Ciebie obiecali pociechę i pomoc. Dlatego pełni ufności uciekamy się do Ciebie i prosimy o wstawiennictwo u Boga w tych wszystkich sprawach, które Ci dzisiaj przedstawiamy ….
Święty Ojcze Pio, wypraszaj nam łaski u Pana, o które Cię z ufnością prosimy, a także te, które sa nam szczególnie potrzebne w życiu chrześcijańskim, abyśmy owładnięci tym samym duchem miłości, wzrastali w doskonałości i mogli świadczyć wiarą i czynem o Chrystusie wśród naszych bliźnich oraz dojść razem z Tobą do błogosławionego przebywania z Bogiem w wiecznej chwale. Amen.

Pieśń do Ojca Pio

1. W życiu Twoim był obecny Bóg
W sercu Twoim ukrył się
Mocą swą napełnił Cię
Abyś był lekarzem serc.

Refren:
Święty Ojcze Pio powiedz nam
Jak z Jezusem w życie iść
Jak się modlić i jak trwać
By Bogu wiernym zawsze być.

2. Na kapłańskie dłonie Wieczny Pan
Znamię swej miłości dał
Rany swe darował ci
Byś odbiciem Jego był.

Refren:
Święty Ojcze Pio …

3. Dzisiaj ciebie potrzebuje świat
By otworzyć Bogu drzwi
Ty nas zawsze uczysz jak
W blasku Krzyża wiernie trwać.

Refren:
Święty Ojcze Pio …

szatan ISTNIAŁ, ISTNIEJE, ISTNIAŁ BĘDZIE – 25.01.2024 – Parafia WNMP Krynica-Zdrój
Nabożeństwo do św. Ojca Pio – 28.12.2023 – Parafia WNMP Krynica-Zdrój
Nabożeństwo do św. Ojca Pio – 23.11.2023 – Parafia WNMP Krynica-Zdrój

Kocham Krzyż (fragment artykułu Do nieba z Ojcem Pio)

Rankiem 25 maja 1988 r. kleryk Andrzej Liszka po raz pierwszy od pół roku obudził się wyspany i wypoczęty. Czuł się zdrowy, a przecież od miesięcy miał narastające trudności z poruszaniem się i mówieniem. Zdiagnozowano u niego stwardnienie rozsiane, chorobę, wobec której medycyna jest bezradna. „Dlaczego ja, dlaczego teraz, na kilka miesięcy przed święceniami?” – buntował się.

Przyjaciel przysłał mu dwa obrazki. Na jednym był wizerunek sługi Bożego Ojca Pio i słowa: „Kocham Krzyż, tylko Krzyż, bo widzę go zawsze na ramionach Chrystusa”, a na drugim modlitwa o beatyfikację zakonnika z Pietrelciny. Andrzej Liszka zaczął odmawiać Nowennę o beatyfikację Ojca Pio.

W dziewiątym dniu zamiast kolejnego „dlaczego?” powiedział Bogu: „Bądź wola Twoja” – i poczuł jak Boża miłość wypełnia jego serce. Na trzy tygodnie przed święceniami, w dniu urodzin Ojca Pio obudził się zdrowy.

Ks. Andrzej Liszka przed laty został cudownie uzdrowiony za przyczyną św. Ojca Pio.

“Dzięki niemu żyję i pełnię posługę kapłańską – mówił w Łagiewnikach na czuwaniu kilku tysięcy czcicieli św. Ojca Pio w Santuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w noc 16 na czerwca 2018 – pokazując na figurę pokornego zakonnika.

Zrozumiałem, że choroba była próbą mojego zaufania do Pana Boga i że cierpienie to dziurka od klucza, przez którą mogę zobaczyć cel życia. Moim celem jest wieczność”.

Ksiądz Andrzej Liszka od trzydziestu lat przez kazania, rekolekcje i spotkania opowiada o Bożej miłości, cudzie uzdrowienia i pięknie swojego powołania. Jest założycielem i moderatorem największej w Polsce, liczącej dwa tysiące osób, Grupy Modlitwy Ojca Pio z Nowego Sącza.