Postępowania konkursowe pn.: Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją Domu Józefa przy ul. Cichej 10 w Krynicy Zdroju, wpisanej do rejestru zabytków Ks. A-763 – rozstrzygnięte i zakończone na podstawie przesłanych ofert konkursowych dnia 19 lipca 2023.


Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu konkursowym na pn.: Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją Domu Józefa przy ul. Cichej 10 w Krynicy Zdroju, wpisanej do rejestru zabytków Ks. A-763, objętej zakresem prac remontowych i konserwatorskich polegających na pilnej wymianie nieszczelnego poszycia dachowego z blachy na rąbek, wymianie skorodowanych elementów, naprawie i impregnacji biologicznej i przeciwogniowej więźby dachowej z zachowaniem zdobień murłat i krokwi, wraz z otwartą dyfuzyjnie izolacją termiczną i akustyczną drewnianej konstrukcji więźby dachowej, wykonaniu obróbek blacharskich wraz z rekonstrukcją zabytkowych sterczyn, montażem okien dachowych, wymianie orynnowania.

Termin ogłoszenia postępowania konkursowego: 10 lipca 2023 godz: 10:00

Termin składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej parafii: 17 lipca 2023 godz: 10:00.

Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.